Podmínky Cookie

Tyto podmínky se týkají používání e-shopu aventbaby.cz - webové aplikace (stránky), na které nabízíme naše služby. E-shop zahrnuje jakékoliv části aplikace včetně webové aplikace a mobilních aplikací, jejich obsahu, zdrojového a strojového kódu aplikací, tak jak jsou námi v jakémkoliv čase provozovány (dále jen "e-shop"). E-shop nabízí uživatelům na prodej především kojenecké zboží.

Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu je společnost ags 92 s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 190 17 Praha 9, IČO: 48110591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16210, založená v České republice (dále jen "ags 92").

Pravidla používání Cookies

1. ags 92 na e-shopu používá Cookies na získávání informací o uživatelích. Cookie je malý datový soubor, který se ukládá ve Vašem zařízení (např. v mobilním zařízení nebo počítači) při používání e-shopu a na určitou dobu uchovává informace o vašich zařízeních, krocích i nastaveních. Soubor Cookie umožní e-shopu při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.

2. Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz. na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit, jak má zpracovávat Cookies včetně možnosti používání Cookies úplně zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního Cookie. Berte však na vědomí, že některé části e-shopu nemusí bez použití Cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.

3. ags 92 může umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito POS. ags 92 také může umožnit našim obchodním partnerům a třetím stranám umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies (např. Google Analytics a jiné), které těmto obchodním partnerům a třetím stranám umožní získávat informace o Vás.

4. V rámci e-shopu můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření Vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší příští návštěvě e-shopu.

5. E-shop může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. Web beacon, Flash cookies, sledovací URL).

6. ags 92 používá Cookies a podobné sledovací nástroje na více účelů, zejména za účelem:

a) zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;

b) zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;

c) monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity e-shopu a jeho zlepšení;

d) zabránění zneužití e-shopu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.

7. Naši obchodní partneři a třetí osoby používají Cookies, které jim umožní lepší poskytování jejich služeb. A také za účelem prevence a zjištění podvodného chování.

8. V případě jakýchkoliv otázek nás můžete kontaktovat na adrese .

aventbaby.cz > Obchodní podmínky > Podmínky Cookie
Loading...

Obchodní podmínky

Loading...

Obchodní podmínky